×

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel obchodu (Kožedělník s.r.o., se sídlem Ečerova 956/5, 635 00 Brno, identifikační číslo: 10743171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 122262, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kozedelnik.cz) zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Kožedělník s.r.o., se sídlem Ečerova 956/5, 635 00 Brno, identifikační číslo: 10743171 (dále jen „Správce“);
  1. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: (info@kozedelnik.cz), tel.: (+420 734 696 873);
  1. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě (www.kozedelnik.cz).;
  1. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;
  1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

  1. Za účelem registrace na webové stránce (www.kozedelnik.cz) podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;
  1. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
  1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;
  1. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;
  1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

  1. Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.
  1. Subdodavateli správce jsou:
  •     WordPress (systém webu);
  •     Zásilkovna s.r.o. (doručovací služba);
  •     Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  •     Google Analytics (analýza webu);

Práva kupujícího

 • Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

  1. Na přístup ke svým osobním údajům;
  1. Na opravu osobních údajů;
  1. Na vymazání osobních údajů;
  1. Vznést námitku proti zpracování;
  1. Na přenositelnost údajů;
  1. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: (info@kozedelnik.cz);
  1. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;
  1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce (www.kozedelnik.cz) potvrzuje kupující, že byl obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;
  1. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;
  1. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.
 • Tato Pravidla vstupují v platnost (28. 12. 2023)